{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

زندگی کاریکاتوری

هر شخصی وقتی به اطراف خودش نگاه می کند با وظایف و حقوق متفاوتی که به عهده دارد رو برو خواهد شد که باید خود را متعهد به انجام همه این فرایض احساس کند.
ولی متاسفانه بعضا دچار اشتباه شده و تنها در مسیر اجرای تعداد محدودی از این وظایف حرکت می کنند و از انجام وظایف دیگر خود غافل می شوند.به این حالت می توان گفت زندگی کاریکاتوری.زندگی که در آن برخی مسائل بیش از اندازه بزرگ یا برخی مسائل بیش از اندازه کو چک یا حتی حذف می شوند.
مثلا اگر فرض کنیم شخصی موظف به انجام 3 وظیفه تحصیل،تفریح و خودسازی باشد تنها در جهت یکی از آنها قدم بردارد.
اگر به عملکرد خود در طول روز دقت کنیم به احتمال زیاد خود را در یکی از همین زندگی های کاریکاتوری خواهیم یافت و چقدر مضحک است این طریقه زندگی
حالا به اطراف خودتان نگاه کنید
هم اکنون اولین چیزی که می بینید سایت فخیم مجمعی هاست ابزاری که روزهای تعادلش به ندرت دیده شده است یا به صورت عجیبی سیاست زده می شود یا وسیله ای برای تفریح و خنده ی صرف یا....
باز بیشتر به اطراف خود نگاه کنید
شاید مورد بعدی همین مجمع خودمان باشد.باز هم با این عارضه روبرو میشویم که برخی واحدها به اندازه کافی فعال نشده اند و جای خالی آن ها به شدت احساس می شود و به همین دلیل فضای غالب مجمع را شاید فوق برنامه در اختیار گرفته باشد که نشان از عدم بروز موثر واحدهای دیگر می باشد.
بازهم دیدت را وسیع تر کن
شاید تو هم مانند من به مدرسه یا دانشگاه فکر میکنی.محیط هایی که اکثرا در آن 2 دسته هستند یا فقط به فکر تحصیل هستند و یا فقط به فکر تفریح وعیش و خوشی و چه اندکند انسان های راستین
پی نوشت:هدف از آوردن این مثال ها(مخصوصا سایت و مجمع)این نیست که گروه یا اشخاص مشخصی را مسبب این عارضه بدانم بلکه همه افرادی را که در این اجتماع ها حضور دارند را به نوعی مجرم میدانم
تمامی زمان ها هست +4. زمان الان هست 6:25 ق.ظ.