{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

مشاعره

اقا دوباره میخوام یه سو استفاده دیگه کنم برای مشاعره پس پایه باشید و بیاین!
دل میرود زدستم صاحبدلان خدارا در دا که راز پنهان خواهد شد اشکارا!@
الف بده!
جانم فدای رهبر
از خون دل نوشتم,نزدیک دوست نامه/انی رایت دهرا,من هجرک القیامه
هنگام سپیده دم خروس سحری
دانی که چرا همی کند نوحه گری؟
جانم فدای رهبر
یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی
سید علی لب تر کند
جان را فدایش میکنم
یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود یا جبرییل واژه ی بهتر نداشته است...
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند ادمی
جانم فدای رهبر
یارب آن شاهوشِ ماهرخِ زهره جبین
درِ یکتای که و گوهر دردانه کیست؟
سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند<br />پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
همون شعر معروفه
توانا بود هرکه دارا بود ته ثروت دل پیر برنا بود
سید علی لب تر کند
جان را فدایش میکنم
درد ما را نیست درمان الغیاث
هجر ما را نیست پایان الغیاث ...
"ث" بده !!
سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند<br />پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
ثوابت باشد ای دارای خرمن
اگر رحمی کنی بر خوشه چینی
دادم! میخواستی فتنه درست کنیا!
جانم فدای رهبر
یارب این آتش که در جان من است
سرد کن زان سان که کردی بر خلیل...
"ل" بده
سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند<br />پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
لب بسته ای ز گفتن راز نهان رهی
غافل که از زبان تو گویاتر است اشک
ک بده
جانم فدای رهبر
لال شوم کور شوم کر شوم ... لیک محال است که من خر شوم
مادر دو بخش دارد و "ما" هرچه میکشیم از بخش دوم است....
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
مرا این بس که میدانم تمیز دوست از دشمن...الا {....} انصاف می کن خر تویی یا من 

شاعرش من نیستم
جای {....} هر کی خواست بهش میگم
محمد آقامیری
تمامی زمان ها هست +4. زمان الان هست 5:42 ق.ظ.