{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

رسمی ها نیامدند...

با سلام خدمت مجمعی های عزیز
همانطور که میدانید یا شاید هم نمی دانید برنامه مجمع عمومی برگزار شد. بنابر اساسنامه برای به رسمیت رسیدن مجمع عمومی می بایست دو سوم اعضای رسمی مجمع در آن حاضر باشند. متأسفانه در روز گذشته چنین نشد و علی رغم هزینه بالا و زحمتی که مسئولین کشیده بودند انتخابات برگزار نشد...
برای مثلِ بنده ای که انتخابات مجمع در سال های دانش آموزی ام را دیده ام، تحلیل چنین روز تلخی اندکی مشکل است! آن روزها، روزِ برگزاری مجمع عمومی و انتخابات از مهمترین روزها و بلکه مهمترین روز مجمع در سال بود. همه (اعم از دانشجو و دانش آموز) از چندین روز قبل از انتخابات به تکاپو می افتادند و صحبت ها و رایزنی ها آغاز می شد. برخی نقدهای خود را آماده می کردند که در روز انتخابات به سمت شورای مرکزی سابق پرتاب کنند و مسئولین هم دفاعیه های خود را آماده میکردند. بسیاری از جریان های فکری و تفاوت سلیقه ها در همین روز مجمع عمومی برای ما تازه واردها روشن می شد و جذابیت و اهمیت مجمع در نظرمان دوچندان می شد.
چند سالی است که دیگر آن شور و شعور را در روز انتخابات نمی بینم و امسال، این "به رسمیت نرسیدن" شاید تیرخلاصی بود به آن سبک از برگزاری مجمع عمومی...
بسیاری از فعالین و رسمی ها نیامده بودند و آن هایی هم که آمده بودند بیشتر برای انجام وظیفه و رفع تکلیف و یا رودربایستی با سرگروه یا تجدید دیدار با دوستان بود و نه از سر احساس درد یا احساس نقص یا احساس نیاز. یادم نمی رود که دانش آموز سال اول بودم و فقط یک سال از "مجمعی بودن" من می گذشت که در حالی که صدایم می لرزید ، نقدی جدی و با لحنی حماسی نسبت به مسئول آموزش وقت ، آقای ثابتی که دیروز هم برای ریاست شورای مرکزی کاندید شده بودند، وارد کردم. در آن روزها ، مسئولین اصلاً دغدغه ی به رسمیت رسیدن نداشتند بلکه دغدغه اصلی شان این بود که زمان بندی پرسش و پاسخ ها بیش از اندازه طول نکشد تا به برنامه های بعدی هم برسیم!!

بهترین عنوانی که برای دیروز به ذهنم خورد همین بود : "رسمی ها نیامدند..."
از شما نسل جدیدتر مجمع تقاضا میکنم که مرا در تحلیل این وضعیت مجمع راهنمایی کنید و بگویید که چرا اینچنین شده ایم؟؟

پی نوشت 1: لازم به ذکر میدانم که مجمع در سایر برنامه ها و فعالیت هایش افت نکرده و بسیاری از برنامه های مجمع چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی بهتر و قوی تر از قبل برگزار می شود، ولی انگار دیگر خبری از انتخابات پرشور و تعیین کننده در مجمع نیست و ظاهراً نخواهد بود!
پی نوشت 2 : حتماً و قطعاً یکی از مهمترین دلایل به رسمیت نرسیدن، قرار داشتن انتخابات در روز عید فطر است که اکثراً برنامه دید و بازدید و سفر و ... دارند. ولی به خاطر دارم که پارسال و دو سال قبل هم که روز انتخابات مناسب بود، وضعیت چندان بهتری نداشتیم و با اخنلاف کمی انتخابات به رسمیت رسید!
آقا یکی دو خاطره شاید حرفهایم موثر باشد!
همیشه این خاطرات را با جدیت برای بچه هام گفتم!
یه زمانی آقای رفیعی در مجمع ریس بودند و من هم یک دانش آموز دوم دبیرستانی! به دلایلی احساس من این بود که آقای رفیعی در فضای کف مجمع حضور نداشتند ( که البته خودشان می گفتند هستند و من هنوز معتقدم که دغدغه ام درست بوده) سر این موضوع چنان آشوبی تو مجمع به راه انداخته بودم که هر هفته یکی از اعضای شورا میومد با من صحبت می کرد که آقا داری اشتباه فکر می کنی به صورت دقیق مرادی نیا را یادمه که بحثهای مفصلی با من سر این موضوع کرد و در جلسه های نقد مجمع من یه بچه ریقوی دبیرستانی چنان گرد و خاکی می کردم که نگو ! این ور قصه من بودم ولی یک طرف هم رفیعی بود که یک شب پشت تلفن به من زنگ زدند و 2ساعت طول کشید تا از خودشون رفع اتهام کنند!
حرفم اینه کجایند مصطفی رفیعیهای سال 86
یک سال من مسول برگزاری جشن امام رضا بودم خودم تنهایی همه کاراشا کردم یه کیک سفلرش داده بودم که روش به جای مجمع نوشته بود مجمع دانش آموزی که سجاد روشا خراب کرد و دانش آموزیشا برداشت من ناراحت شدم و قهر کردم و رفتم شب حمید مرادینیا و آقای رفیعی جداگانه زنگ زدند و ماجرا را پرسیدند و رفع اتهام کردند و سجاد ساعت 10 شب اومد در خونه عذرخواهی!
و الآن سالهاست عقده یه جلسه نقد به دلمان مانده!
آخرین بروز رسانی در 20 مرداد, 1392 از محمدصابر پسته.
سبز سبزم ریشه دارم/من درختی استوارم/سبز سبزم ریشه دارم/در زمستان هم بهارم/شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم/هرچه هستم هرچه باشم/ چشمه ام پاکم زلالم
و امسال هم رسمی ها نیامدند!

با سلام خدمت مجمعی های عزیز
همانطور که میدانید یا شاید هم نمی دانید برنامه مجمع عمومی برگزار شد. بنابر اساسنامه برای به رسمیت رسیدن مجمع عمومی می بایست دو سوم اعضای رسمی مجمع در آن حاضر باشند. متأسفانه در روز گذشته چنین نشد و علی رغم هزینه بالا و زحمتی که مسئولین کشیده بودند انتخابات برگزار نشد...
برای مثلِ بنده ای که انتخابات مجمع در سال های دانش آموزی ام را دیده ام، تحلیل چنین روز تلخی اندکی مشکل است! آن روزها، روزِ برگزاری مجمع عمومی و انتخابات از مهمترین روزها و بلکه مهمترین روز مجمع در سال بود. همه (اعم از دانشجو و دانش آموز) از چندین روز قبل از انتخابات به تکاپو می افتادند و صحبت ها و رایزنی ها آغاز می شد. برخی نقدهای خود را آماده می کردند که در روز انتخابات به سمت شورای مرکزی سابق پرتاب کنند و مسئولین هم دفاعیه های خود را آماده میکردند. بسیاری از جریان های فکری و تفاوت سلیقه ها در همین روز مجمع عمومی برای ما تازه واردها روشن می شد و جذابیت و اهمیت مجمع در نظرمان دوچندان می شد.
چند سالی است که دیگر آن شور و شعور را در روز انتخابات نمی بینم و امسال، این "به رسمیت نرسیدن" شاید تیرخلاصی بود به آن سبک از برگزاری مجمع عمومی...
بسیاری از فعالین و رسمی ها نیامده بودند و آن هایی هم که آمده بودند بیشتر برای انجام وظیفه و رفع تکلیف و یا رودربایستی با سرگروه یا تجدید دیدار با دوستان بود و نه از سر احساس درد یا احساس نقص یا احساس نیاز. یادم نمی رود که دانش آموز سال اول بودم و فقط یک سال از "مجمعی بودن" من می گذشت که در حالی که صدایم می لرزید ، نقدی جدی و با لحنی حماسی نسبت به مسئول آموزش وقت ، آقای ثابتی که دیروز هم برای ریاست شورای مرکزی کاندید شده بودند، وارد کردم. در آن روزها ، مسئولین اصلاً دغدغه ی به رسمیت رسیدن نداشتند بلکه دغدغه اصلی شان این بود که زمان بندی پرسش و پاسخ ها بیش از اندازه طول نکشد تا به برنامه های بعدی هم برسیم!!

بهترین عنوانی که برای دیروز به ذهنم خورد همین بود : "رسمی ها نیامدند..."
از شما نسل جدیدتر مجمع تقاضا میکنم که مرا در تحلیل این وضعیت مجمع راهنمایی کنید و بگویید که چرا اینچنین شده ایم؟؟

پی نوشت 1: لازم به ذکر میدانم که مجمع در سایر برنامه ها و فعالیت هایش افت نکرده و بسیاری از برنامه های مجمع چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی بهتر و قوی تر از قبل برگزار می شود، ولی انگار دیگر خبری از انتخابات پرشور و تعیین کننده در مجمع نیست و ظاهراً نخواهد بود!
پی نوشت 2 : حتماً و قطعاً یکی از مهمترین دلایل به رسمیت نرسیدن، قرار داشتن انتخابات در روز عید فطر است که اکثراً برنامه دید و بازدید و سفر و ... دارند. ولی به خاطر دارم که پارسال و دو سال قبل هم که روز انتخابات مناسب بود، وضعیت چندان بهتری نداشتیم و با اخنلاف کمی انتخابات به رسمیت رسید!
تمامی زمان ها هست +4. زمان الان هست 6:00 ق.ظ.