{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

ویدئو در برابر رستاخیز تاریخی انسان؟

اولا اینم برای آقای انواری دوستان به دقت بخونن و نظر بدن!
ثانیا عنوان حالت سوالی داره نگید این از اون مقاله هاس که می خواهد بگه تکنولوژی بده و اصلا سراغش نرید!

به نظر شما ورود و گسترش ویدئو در ایران تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟
تردیدی نیست که ما نمی توانستیم از ورود ویدئو به کشورمان جلوگیری کنیم، چنان که نتوانسته ایم مانع ورود هیچ یک از محصولات تکنولوژی غرب بشویم؛ و راستش من تردید دارم که اگر هم می توانستیم، آیا چنین عملی درست می بود یا نه. سؤال شما سؤال خوبی نیست، چرا که در جست و جوی عوامل ورود ویدئو به کشور هستید، حال آنکه این امر یک ضرورت تاریخی است و زندگی در این عصر، خواه ناخواه چنین موجبیتی را به همراه دارد که ما نه تنها ویدئو، بلکه به زودی زود ماهواره را نیز بپذیریم... و چه باک؟! کسی می ترسد که ضعیف تر است و ما که پا در میدان مبارزه با غرب نهاده ایم باید خودمان را برای چنین روزی نیز آماده کنیم. ما باید از دشمن تصوری درست و مطابق با واقع امر داشته باشیم، اگر نه، شکست خواهیم خورد. کسی که خود را برای رو در رویی با پلنگ آماده کرده باشد، از گربه نخواهد هراسید؛ کسی از گربه می ترسد که دشمن را موشی حقیر انگاشته باشد.
از اول آغاز کنیم و صورت مسئله را درست بررسی کنیم: چه کسی می تواند اثبات کند که ضرر ویدئو از کامپیوتر بیش تر است؟ هیچ کس. مشکل اینجاست که ما فقط با معیار اخلاق ظاهری به محصولات تمدن تکنولوژیک غرب می نگریم نه با معیار حکمت و حقیقت دین. روزگار ما روزگار اسارت در چنگ ابزاری است که هویت فرهنگی دارند. محصولات تمدن غرب همگی، کم و بیش، صورت هایی مجسم از فرهنگ غرب هستند و آنچه مارشال مک لوهان در این باره می گوید درست است. به اعتقاد من اگر با چشم حکمت به محصولات تکنولوژیک بنگریم، کامپیوتر را بسیار خطرناک تر از ویدئو خواهیم یافت. کامپیوتر « بَعل ذَنوب » است: بُت بزرگ. و ما اگر چه درست نیست که مطلقاً مانع ورود محصولات تکنولوژیک به کشورمان بشویم، اما اگر قرار شد که میان کامپیوتر و ویدئو یکی را انتخاب کنیم و مطلقاً اجازه ورود ندهیم، بدون تردید باید جلوی کامپیوتر را بگیریم.
کامپیوتر اگر چه به نظر می آید کارها را راحت تر می کند، اما این کار را به بهای بسیار سنگینی انجام می دهد. کامپیوتر برای آنکه بتواند کارها را راحت تر کند از یک سوی باید همه سیستمی را که لازمه وجود و عمل اوست به همراه بیاورد. کامپیوتر را نمی توان از سیستم کامپیوتری جدا کرد و سیستم کامپیوتری یعنی همه غرب. کامپیوتر فقط در سیستمی که خودش طراحی و ایجاد کرده است می تواند کار کند و به این ترتیب، با ورود کامپیوتر تمامی سیستم قبلی می بایست که خود را متناسب با کامپیوتر تغییر دهد. و از سوی دیگر، حیطه عمل کامپیوتر دنیای کمّیتِ عددی است و بنابراین، شما باید همه امور معنوی و کیفیات را به زبان کمّیت عددی تبدیل کنید تا کامپیوتر فرهنگتان را از شما نگیرد و یا اگر از عهده این کار بر نمی آیید باید قید فرهنگتان را بزنید. و مگر امور معنوی و کیفیات قابل تبدیل به کمّیت عددی هستند؟
من به « ولایت مطلق تکنیک » معتقد نیستم. ولایت تکنیک یک حقیقت است، اما مقید نه مطلق. و من به همین است که امید بسته ام. همان طور که نتوانسته ایم از ورود کامپیوتر جلوگیری کنیم، از ورود ویدئو هم نخواهیم توانست، اگر چه نظارت بر ورود هر دوی این محصولات تکنولوژیِک لازم است. هر چیزی که ما را در حدّ کامپیوتر مقید کند به همان میزان تقیدی که به همراه دارد خطرناک است، اما ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن مرزها در حال فرو ریختن اند و در عصری به سر می بریم که محصولات تکنولوژیک لازمه حیات بشری هستند و بنابراین، اصلاً نباید درباره ورود یا عدم ورود ویدئو به کشور اندیشید؛ چه ما بخواهیم و چه نخواهیم این کار انجام شده است. اکنون باید در این باره که « چگونه ویدئو را مسخّر خویش کنیم » بیندیشیم و البته این کار جز با وصول به معرفت نسبت به ماهیت ویدئو و غلبه روحی بر حقیقت آن ممکن نیست.
پرسش از چگونگی گسترش ویدئو و یا مجاری ورود گسترده آن به کشور البته پرسش دیگری است که باید جواب گفته شود. تا آنجا که حقیر می دانم این کار نادانسته از طریق نهادهایی که مولود انقلاب هستند انجام گرفته است، نهادهایی که بعضاً تأثیرات فرهنگی ویدئو بیش تر، خود آنها را متضرر کرده است تا دیگران، چرا که مسلماً تأثیرات فرهنگی ویدئو مجامع دینی و اخلاقی را بیش تر متضرر خواهد کرد. من تصور می کنم که خود ما این مار را در آستین پرورده ایم و البته وجود مار هم لازم است و اگر نبود، خداوند شیطان را نمی آفرید. بعضی از نهادهای انقلاب، نادانسته و با مطامع دیگر، مجرای ورود ویدئو به کشور قرار گرفته اند، اگر چه فیلم را قاچاقچیان فرهنگی وارد می کنند و یا در همین داخل کشور تولید و توزیع می کنند – که البته این امور اخیر بسیار قلیل است.
آیا شیوه های استفاده از ویدئو در کشور ما شیوه هایی بجا و درست است و اگر نه، علت را در کجا جست وجو می کنید؟
نه! شیوه های استفاده از ویدئو در کشورما درست نیست، و مگر درکجای دنیا درست است که در اینجا باشد؟ به گفته خودشان ویدئو یک « رسانه یاغی » است و حتی در ممالک غربی نیز حاکمیت و سیطره سیاسی امپراتوران دنیای جدید را به خطر انداخته، در عین آنکه در وهله نخست همین ویدئو آنان را در برقراری سیطره سیاسی بر جهان یاری داده است. مخالفان حکومت ها همواره از ویدئو در خدمت غایات خویش سود جسته اند. من در باکو، در منزل یکی از سران حزب الله، نوارهای ویدیوئی تشییع پیکر حضرت امام ( قدّس سرّه )، خطبه های خطبای جمعه و مبلّغان مذهبی، فیلم های مربوط به انقلاب اسلامی در مراحل متعدد مبارزه و پیروزی... و بالاخره از قیام مردم باکو در ژانویه 1990 و سرکوب آنان به وسیله ارتش شوروی را دیدم. در طول مدتی که صاحبخانه نوارها را به ما نشان می داد، پسر هفت هشت ساله او، با ایما و اشاره و حتی اِعمال فشارهای بچه گانه، از پدرش چیزی می خواست که ما نمی دانستیم و در نمی یافتیم و بالا خره معلوممان شد که اصرارهای شگفت آور آن بچه به خاطر چیست: فیلمی از سه کودک چینی قهرمان جودو که ماجراهایی چون بروس لی را از سر می گذراندند و از همه آنها پیروز بیرون می آمدند. پدر تسلیم شد و ناگزیر گردن به خواهش فرزند گذاشت و ما او را در حالی رها کردیم که محو تماشای قهرمانی های آن سه پسر بچه بود.
یافتن شیوه های درست استفاده از ویدئو به اینجا باز می گردد که ما ماهیت این رسانه را بشناسیم که شاید اکنون فرصت بحث درباره آن نباشد، اما نقداً ما باید پیدا کنیم که در باب این رسانه یاغی چگونه باید اندیشید.
بحث بر سر حُسن و قبح ذاتی و ماهوی این رسانه بسیار لازم است، اما در مقام عمل نمی توان به حکم های مطلق گرایانه ای که محصول چنین بحثی هستند گردن نهاد. مهم این است که ما با چیزی رو به رو نیستیم که خودمان آن را اختیار کرده باشیم. ویدئو را ما خودمان اختراع نکرده ایم و در وضعی نیز قرار نداریم که بتوانیم دیواری آهنین به گرد خود بکشیم، گذشته از انکه تجربه دیوارهای آهنین چین و شوروی تجربه های موفقی نبوده اند که هیچ، مردم را نسبت به سراب جهان غرب آن قدر حریص کردند که با افتتاح یک پیتزا فروشی در میدان سرخ مسکو همه چیز فرو ریخت.
بنابراین، به موازات بحث در ماهیت این رسانه، ضروری است که راه های مقابله با تأثیرات مشئوم فرهنگی آن را بیابیم. « قاچاق نوار » خواه ناخواه روی خواهد داد. نوار ویدئو شیء کوچکی است و هیچ سیستم نظارتی نمی توان یافت که سوراخی حتی به اندازه یک نوار نداشته باشد. و از این گذشته، تأثیرات فرهنگی اِعمال چنین سیستمی که خواه ناخواه همراه با ارعاب و تهدید و خشونت خواهد بود از همه چیز بدتر است. در جهانی که معیار آزادی را اعلامیه حقوق بشر تعیین می کند، اِعمال زور و شیوه های پلیسی جز حریص کردن بسیاری از کسانی که هنوز برای فرار به غرب تصمیم نگرفته اند فایده دیگری نخواهد داشت. انسان را نمی توان با تازیانه به راه حق کشید؛ راه حق راهی است که اگر با اختیار انتخاب نشود بی فایده است.
باید با مفهوم آزادی در غرب جنگید و در کنار آن، به مثابه یک ضرورت آنی، راه هایی اختیار کرد که بیماری قاچاق نوار ویدئو تا حدی درمان شود. بهترین راه آن است که امکان تهیه نوارهای ویدئویی سالم از کلوپ های آزاد فراهم شود، راهی که اکنون در بعضی از مجامع، از جمله در نیروی مقاومت بسیج، در پیش گرفته اند. تأسیس کلوپ هایی که بتوانند نوارهای سالم را آزادانه در اختیار طالبان آنها قرار دهند بسیاری از بیماری هایی را که در محیط قاچاق پرورش می یابند درمان خواهد کرد. چگونه می توان همه کسانی را که کیف های سامسونت به دست دارند دستگیر کرد؟ توزیع کنندگان نوار ویدئو به شیوه هایی دست می یابند که امکان لو رفتن آن تا حدّ صفر پایین می آید. شماره تلفنی را که از طریق یک دوست مطمئن در اختیار شما قرار داده اند می گیرید و با گفتن اسم رمز (!) تقاضای نوار می کنید. نیم ساعت بعد جوانی بسیار معمولی نظیر ویزیتورها با یک کیف سامسونت به خانه شما می آید و نوار را در اختیار شما می گذارد. ممکن است شیوه های جدیدتری پیدا شده باشد که من بی خبر باشم. تماشای فیلم قاچاق، هر چند فیلم معمولی باشد، با لذتی غیر مشروع و غیر قانونی همراه است که طالبان نوار ویدئو را بیمار می کند. چرا نباید برای این کار راه های قانونی پیدا کرد؟ قانون باید در عین آنکه جهات حرکت اجتماعی را تصحیح می کند، بتواند به مقتضیات زمان و مکان نیز به نحوی پاسخ گوید که هیچ گاه سلوک بشر به سوی غایات موعود خویش به بن بست نرسد.
زیان های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نوار ویدئو را چه می دانید؟
ویدئو همانند بسیاری دیگر از محصولات تمدن غرب به هیچ یک از نیازهای ذاتی بشر جواب نمی گوید. یعنی اگر ویدئو اختراع نمی شد، خلأوجود آن نیز محسوس نبود. بشر نیاز ذاتی به ویدئو ندارد، مشروط بر آنکه شرایطی که نیاز به ویدئو را ایجاد می کنند نیز موجود نباشد.
و اما پرسش شما دارای یک روح منفعل است. شما شبیه به کسی سخن می گویید که ترسیده است و هیچ راهی نیز برای نجات خویش نمی شناسد و تنها روزنه امیدی که یافته این است که چشم هایش را ببندد. شما تنها سخن از مضرات و خطرات ویدئو می گویید و پرسش شما اصلاً حاوی این احتمال نیست که امکان مبارزه با این پدیدار موجود باشد. شما ویدئو را خیلی بیش تر از آنچه هست بزرگ کرده اید و این خود نحوی مرعوبیت است.
پیش از جواب دادن به پرسش، لازم می دانم این نکته را ذکر کنم که اگر ما خود را در برابر ویدئو – و یا هر پدیدار دیگری – مواجه با بن بست بیابیم، این ما هستیم که مقصریم نه ویدئو و نه غرب. اگر ما در مواجهه با غرب طوری عمل کنیم که به بن بست برسیم، در هر حال این ما هستیم که باخته ایم و گناه این شکست نیز بر عهده خود ماست.
بنده منکر زیان ها و خطرات ویدئو نیستم؛ چه بسیار انسان هایی که خود را به ویدئو فروخته اند و روح را در مسلخ اهوای سخیف نفس اماره قربانی کرده اند. اما از سوی دیگر، ما با یک رخداد بزرگ مواجهیم که بیرون از اراده و اختیار ما تحقق یافته است. مگر ما در درون خود نیز با موجودی که ما را به گناه فرو می خواند مواجه نیستیم؟ در برابر دعوت های این موجود چه باید کرد؟ مگر نه اینکه تعالی ما در مبارزه با همین نفسی است که مدام دعوت به شر می کند؟ اگر ما تسلیم دعوت های او شویم، رفته رفته به انسانی بدل خواهیم شد که دیگر خیر را از شر تمییز نخواهد داد. اگر پرسش شما متوجه زیان های فرهنگی است، یعنی در پدیداری چون ویدئو بجز شر نمی بینید و نظر به تمییز خیر از شر دارید.
باید دانست که ویدئو را منتزع از کلّ تمدن غرب مورد بررسی قرار دادن کاری است بسیار عبث و دردی نیز از ما دوا نمی کند. اگر ویدئو را با این نگاه انتزاعی بنگریم، چه بسا که از حقیقت وجود آن غافل شویم. محصولات تمدن تکنولوژیک با یکدیگر رابطه علّی دارند و هر یک علت یا معلول دیگری است و همان طور که گفتیم، همه آنها صورت های مجسم فرهنگ غرب هستند. بنابراین، هرگز نمی توان هیچ یک از محصولات تکنولوژی را منتزع از دیگران تعریف کرد.
علل و عوامل بسیاری جمع شده اند تا ویدئو پدید آمده است و آن علل و عوامل نیز خود معلول های عللی دیگر هستند. پس چگونه می توان زیان های ویدئو را فارغ از علل ایجاد ویدئو بررسی کرد و حکم بر خوبی یا بدی آن کرد؟ اگر دوربین عکاسی اختراع نمی شد، سینما به وجود نمی آمد و اگر سینما به وجود نمی آمد، تلویزیون پدیدار نمی شد و اگر تلویزیون پدیدار نمی شد، ویدئو پدید نمی آمد. در این تسلسل علّی فقط به نسبت اشیا با یکدیگر پرداخته ایم، حال آنکه اگر انسانی که نیازمند به همه این ابزار است به وجود نمی آمد، بدون تردید هیچ یک از محصولات تمدن غرب موجود نمی شد. تا پای « نیاز » در میان نیاید انسان چیزی را « طلب » نمی کند و تا طلب – خواست - نباشد، « اراده » به ایجاد و اختراع و ابداع نیز فعلیت نمی یابد.
در اینکه ویدئو دارای زیان ها و خطرات بسیاری است تردیدی نیست، اما پیش از این باید پرسید که « ویدئو به چه نیازی در وجود انسان امروز جواب می گوید؟ » گذشته از آنکه اتومبیل نیز بسیار خطرناک است، اما ما نتوانسته ایم به این علت آن را از زندگی خود کنار بگذاریم.
انسان هر عصر تنها آنچه را که نیاز داشته ساخته است و ما در مقایسه خود با انسان های ادوار گذشته هرگز نباید بگوییم که پیشرفته تریم؛ درست تر این است که بگوییم ما از آنها نیازمندتریم. پیشرفت ما تابع توسعه نیازهای ماست و محتوای هر یک از محصولات تکنولوژیک نیازی است که انسان این عصر به آن شیء داشته است. این حرفی است که مارشال مک لوهان نیز به صورتی دیگر به آن اشاره می کند. فوایدی را که در غرب از ویدئو می برند ما به مثابه زیان ها و خطرات ویدئو می شناسیم و اصلاً باید دانست که ویدئو برای ارائه همین خطرات (!) اختراع شده است. در اینجا دو نکته هست که باید مورد تذکر قرار گیرد: یکی آنکه اگر چه نیازی که خواست اختراع ویدئو را ایجاد کرده چیز دیگری است، اما علی الظاهربرای دستگاه ویدئو تفاوتی نمی کند که چه فیلمی را با آن به نمایش در آورند. در فیلم بسیار بدِ « فرماندار » دستگاه زیراکس فرمانداری در برابر نهج البلاغه خاضع نبود و از صفحات نهج البلاغه زیراکس نمی گرفت. خوشبختانه جز در عالم تمثیل چنین نیست و دستگاه ویدئو هر فیلمی را به نمایش در می آورد. این خصوصیت به ما این امکان را می دهد که اگر هوشیار و چالاک باشیم نیوانیم تا اندازه ای با مفاسد ویدئو مقابله کنیم. نه آنچنان است که شبکه های ویدئویی سراسر جهان همگی در خدمت استمرار وضع موجود و محافظتِ غرب از فروپاشی باشند؛ ویدئو به صورتی محدود به مخالفان غرب وحکومت های دست نشانده غربی و نهضت های انقلابی نیز مدد می رساند و نام « رسانه یاغی » را نخست خود غربی ها به آن بخشیده اند. ماهیت تفکر و تمدن غرب آن سان است که خود از درون ذات، خویشتن را نفی می کند. من در صدد اثبات این معنا نیستم چرا که به فرصتی مستقل و موسَّع نیاز دارد، اما من در فروپاشی تمدن غرب بیش تر به تحول درونی غربی ها امید دارم تا جنگی رو در روی که میان شرق و غرب و یا اسلام و غرب روی دهد. چنین جنگی لامحاله روی خواهد داد، اما غرب از درون خواهد پوسید و در خود فرو خواهد ریخت و چون عقربی در محاصره آتش، خود خویشتن را نیش خواهد زد و خواهد کشت.
دیگر اینکه وقتی ما در عصری زندگی می کنیم که ویدئو از زمره لوازم محقّق آن عصر است و مرزهای ارتباطی نیز فرو ریخته و هیچ دیواری برقرار نمی ماند، باید برای حفظ فرهنگ خویش در جست و جوی راه هایی بجز دیوار کشیدن و محصور کردن برآییم. تردیدی نیست که دیوار هم لازم است، اما باید دانست که برای محافظت از خویش به دور خود دیوار می کشد همواره در حال انفعال است. جواب تهاجم را باید با تهاجم داد و تنها در این صورت است که از انفعال خارج خواهیم شد؛ « دفاع » یک « وضع انفعالی » است و « فاعلیت » هماره از آن « مهاجم » است.
دیگر اینکه در « بلا » همواره حکمتی است که بلازدگان از آن غفلت می کنند. همان طور که عرض کردم، بنده منکر زیان های ویدئو نیستم، اما در عین حال درست نمی دانم که ما همچون بلازدگان، از حکمتی که در این بلیه عظما نهفته است غافل شویم. بلا فولادِ وجود انسان را آبدیده می کند و صفات فطری و شئون ذاتی او را به فعلیت می رساند. پس همچنان که جنگ تحمیلی – که یک تحمیل بود و ما آن را انتخاب نکرده بودیم – ما را پرورش داد و زیباترین و باشکوه ترین صفات فطری انسان را ظاهر کرد، تهاجم فرهنگی دشمن نیز، چه از طریق ویدئو و چه از طریق ماهواره، ما را علی رغم این واقعیت که قربانی های بسیاری از ما خواهد گرفت به تعالی خواهد رساند. تنها چنین است که ما امروز از انفعال در برابر ویدئو و فردا از موضوع انفعال در برابر ماهواره خارج خواهیم شد.
مُرادم این نیست که باید جلوی قاچاقچیان را باز بگذاریم تا هر غلطی که می خواهند بکنند؛ مگر جلوی ارتش بعث را باز گذاشتیم؟ آنجا هم درست در آن هنگام که همه از زیان ها و خسارات جنگ تحمیلی سخن می گفتند، حضرت روح الله سخن از برکات جنگ تحمیلی می گفتند و حق هم باایشان بود – و البته این قیاس در همه وجوه و به هر اعتبار مصداق پیدا نمی کند. ظاهر ویدئو حکایت از باطن و ماهیت آن ندارد و به همین علت هنوز بسیاری از دوستان در اصل این معنا که اصلاً تهاجم فرهنگی صورت گرفته است یا نه، تردید دارند، حال آنکه هیچ یک از این دوستان در اصل وجود تهاجم نظامی دچار تردید نشدند.


منبع:کتاب رستاخیز جان صفحه ی 85 تا 94 تایپ شده
آخرین بروز رسانی در 15 مرداد, 1392 از محمدصابر پسته.
سبز سبزم ریشه دارم/من درختی استوارم/سبز سبزم ریشه دارم/در زمستان هم بهارم/شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم/هرچه هستم هرچه باشم/ چشمه ام پاکم زلالم
آقا این مقاله مال سید مرتضی آوینی است!
سبز سبزم ریشه دارم/من درختی استوارم/سبز سبزم ریشه دارم/در زمستان هم بهارم/شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم/هرچه هستم هرچه باشم/ چشمه ام پاکم زلالم
""وقتی ما در عصری زندگی می کنیم که ویدئو از زمره لوازم محقّق آن عصر است و مرزهای ارتباطی نیز فرو ریخته و هیچ دیواری برقرار نمی ماند، باید برای حفظ فرهنگ خویش در جست و جوی راه هایی بجز دیوار کشیدن و محصور کردن برآییم. تردیدی نیست که دیوار هم لازم است، اما باید دانست که برای محافظت از خویش به دور خود دیوار می کشد همواره در حال انفعال است. جواب تهاجم را باید با تهاجم داد و تنها در این صورت است که از انفعال خارج خواهیم شد؛ « دفاع » یک « وضع انفعالی » است و « فاعلیت » هماره از آن « مهاجم » است.""

احسنت به شهید متفکر بزرگوار
آوینی همان زمانی که سینما را "تکنیک شیطانی" نامید، خودش روایت فتح می ساخت و حاتمی کیا را بر ساختن آژانس شیشه ای ها ترغیب می کرد...

این بحث ها را می توان در مورد پدیده های دیگری که خاستگاه آن ها در غرب است، مثل "اینترنت" هم تعمیم داد
مسلما مطالعات اقای حاجی لاحمدی از من بیشتره اما برداشت من از تنها کتابی که از شهید آوینی خوندم یعنی آینه جادو چیز دیگریست!
آوینی (به نظر من) بیشتر از اینکه سینما را تکنیکی شیطانی بداند وسیله میدانسته... مثل ماشین! ماشین هدفش رساندن ما به مقصد است و طبیعتا در زمانی که ساکن باشد و حرکت نکند یا نتواند حرکت کند، نمی تواند به رسالت خود عمل کند. سینما نیز رسالتش انتقال مطلب و پیام است و طبیعتا فیلم بی پیام نیز حکم ماشینی را دارد که نمی تواند حرکت کند. به همین جهت است که آوینی معتقد است دوست داشتن خود صرف سینما عملی بیهوده است و به همین جهت است که آوینی برای حرف زدنش از زبان سینما استفاده می کند حتی اگر این زبان را دوست نداشته باشد!

خطاب به صابر خان: الآن این "تایپ شده" که نوشتی یعنی میخوای فخر بفروشی که تو ام بلدی تایپ کنی؟
گاه گاهی قفسی میسازم با رنگ میفروشم به شما... تا به آواز شقایق که در آن زندانی ست دل تنهاییتان تازه شود.چه خیالی... چه خیالی میدانم، پرده ام بی جان است... خوب میدانم حوض نقاشی من بی ماهیست.
در بحث این بحث دو جایگاه متصورم یکی جایگاه در آرمان: شاید خیلی از این ابزارها با این شکل و شمایل در جامعه آرمانی جایگاهی نداشته باشد کماکان که شهید آوینی خود به این امر واقف است!
دوم در جامعه امروز و حالت گذار است که مقاله نگرش شهید آوینی را نشان می دهد و اصلا من هم برای همین این مقاله را گذاشتم چون آوینی به خاطر بحثهایی نظری معروف به فردیدی و ضد مدرنیته است و من می خواهم بگم حتی این شهید بزرگوار با آن پشتوانه نظری نسخه ای که برای حرکت امروز می چیند چیز دیگری است!
عرفان خان : اتفاقا شهید آوینی منکر نگرش وسیله و ابزاری به دست آوردهای غرب است دیدی که مثلا می توان به چاقو داشت که هم می شود کار خوب باش کرد و هم بد و اساسا مخالف نظریه خوبشا بگیر و بدشا ول کن است!
در جایگاه نظر شهید بزرگوار تا جایی که من خوندم ( که البته کم ازش چیز نخوندم) معتقد است باید به مقوله مدرینیته و غرب یک نگاه کل واحد داشت ( تو همین مقاله جایی که درباره کامپیوتر حرف می زنه واضحه) و می گوید هر ابزاری در ناخود آگاه خود ارمغانی از یک فرهنگ دارد مثلا ماشین که مثال زدی در نا خود آگاه خود فرهنگ سرعت را به دنبال دارد!
یا اینترنت در نا خود آگاه خود فرهنگ ازدیاد داده را دارد که ما رد مقابلش در ادبیات دینی بحثی مثل کنترل ورودی ها داریم!
سبز سبزم ریشه دارم/من درختی استوارم/سبز سبزم ریشه دارم/در زمستان هم بهارم/شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم/هرچه هستم هرچه باشم/ چشمه ام پاکم زلالم
البته در ادبیات دینی ما، کنترل ورودی ها تنها راه نیست و بلکه راه اصلی هم نیست. بلکه در ادبیات دینی ما غلبه ی حق بر باطل مطرحه و اینکه سینما و اینترنت و سایر مقوله ها قابل تسخیر هستند و با یک روح قوی که آثار کمال و جمال الهی رو چشیده و دیده، میتوان از عوارض سوء دستاوردهای بشری در امان بود و نقاط مثبت آن را به عرصه آورد و روی آن ها تمرکز کرد . این بحث دوران گذار هم، به نظر من چندان بحث علمی و دقیقی نیست. و نه تنها علمی و دقیق نیست، بلکه جوابگو هم نیست
در همین رابطه بخوانید:
استاد رحیم پور ازغدی: ذات سینما سکولار نیست!
http://www.teribon.ir/archives/225281/%D8%B1%D8%AD...


در بحث این بحث دو جایگاه متصورم یکی جایگاه در آرمان: شاید خیلی از این ابزارها با این شکل و شمایل در جامعه آرمانی جایگاهی نداشته باشد کماکان که شهید آوینی خود به این امر واقف است!
دوم در جامعه امروز و حالت گذار است که مقاله نگرش شهید آوینی را نشان می دهد و اصلا من هم برای همین این مقاله را گذاشتم چون آوینی به خاطر بحثهایی نظری معروف به فردیدی و ضد مدرنیته است و من می خواهم بگم حتی این شهید بزرگوار با آن پشتوانه نظری نسخه ای که برای حرکت امروز می چیند چیز دیگری است!
عرفان خان : اتفاقا شهید آوینی منکر نگرش وسیله و ابزاری به دست آوردهای غرب است دیدی که مثلا می توان به چاقو داشت که هم می شود کار خوب باش کرد و هم بد و اساسا مخالف نظریه خوبشا بگیر و بدشا ول کن است!
در جایگاه نظر شهید بزرگوار تا جایی که من خوندم ( که البته کم ازش چیز نخوندم) معتقد است باید به مقوله مدرینیته و غرب یک نگاه کل واحد داشت ( تو همین مقاله جایی که درباره کامپیوتر حرف می زنه واضحه) و می گوید هر ابزاری در ناخود آگاه خود ارمغانی از یک فرهنگ دارد مثلا ماشین که مثال زدی در نا خود آگاه خود فرهنگ سرعت را به دنبال دارد!
یا اینترنت در نا خود آگاه خود فرهنگ ازدیاد داده را دارد که ما رد مقابلش در ادبیات دینی بحثی مثل کنترل ورودی ها داریم!
آخرین بروز رسانی در 19 مرداد, 1392 از محمد جواد حاجی اح.
پیوست ها
آقا عرفان، شهید آوینی از معتقدین اصلی این قضیه ست که سینما و همچنین سایر پدیده های عالم مدرن خنثی نیستند و جهتگیری دارند، ولی در ادامه نظرش اینه که این پدیده ها قابل تسخیر هستند و الزامی وجود نداره که ما در مقابل این جهتگیری منفعل باشیم و اون رو بپذیریم بلکه میتونیم همه ی اون رو به نفع خودمون رقم بزنیم. این عبارت "تکنیک شیطانی" از خود شهید آوینیه، اما در کنارش ، ایشون از "سینمای اشراقی" صحبت میکنه. سینمایی که قلب پاک و متصل به حکمتِ نویسنده و کارگردان و بازیگر اون رو جهت میده.
اینکه هنرمندان رو به تزکیه و تعالی روحی زیادی دعوت میکنند حکمتش همینه، که تحت تسلط تکنیکی که باهاش سرو کار دارند در نیاند و قدرت روحی شون در فتح اون تکنیک و سوار شدن روی اون به کار گرفته بشه...مسلما مطالعات اقای حاجی لاحمدی از من بیشتره اما برداشت من از تنها کتابی که از شهید آوینی خوندم یعنی آینه جادو چیز دیگریست!
آوینی (به نظر من) بیشتر از اینکه سینما را تکنیکی شیطانی بداند وسیله میدانسته... مثل ماشین! ماشین هدفش رساندن ما به مقصد است و طبیعتا در زمانی که ساکن باشد و حرکت نکند یا نتواند حرکت کند، نمی تواند به رسالت خود عمل کند. سینما نیز رسالتش انتقال مطلب و پیام است و طبیعتا فیلم بی پیام نیز حکم ماشینی را دارد که نمی تواند حرکت کند. به همین جهت است که آوینی معتقد است دوست داشتن خود صرف سینما عملی بیهوده است و به همین جهت است که آوینی برای حرف زدنش از زبان سینما استفاده می کند حتی اگر این زبان را دوست نداشته باشد!

خطاب به صابر خان: الآن این "تایپ شده" که نوشتی یعنی میخوای فخر بفروشی که تو ام بلدی تایپ کنی؟
البته در ادبیات دینی ما، کنترل ورودی ها تنها راه نیست و بلکه راه اصلی هم نیست. بلکه در ادبیات دینی ما غلبه ی حق بر باطل مطرحه
خوب برادر من اینا تو یه سطح و در کنار هم مطرح نیست که بگی فلانی تنها راه نیست و این راهه اتفاقا اینها در طول همه مثل اینه که من بگم تنها مشکل عالم درک توحیده حرفم درسته ولی باید دید که در سطوح پایین تر چه ایده ای برای جامعه دارم!
این بحث دوران گذار هم، به نظر من چندان بحث علمی و دقیقی نیست. و نه تنها علمی و دقیق نیست، بلکه جوابگو هم نیست
این هم یه جمله کیفیه اشکال منطقی و تناقضی در این بحث نیست که تا هنگامی که ظرفیت و شرایط روز از آن آرمان فاصله داره باید الگوی متفاوت چید ضمن اینکه این حرف و ادعا یک نظر شخصی نیست نظری کاملا فلسفی با استدلالهای قوی و البته مویدات دینی یک همچین آرمانی را برای این اشخاص عموما فیلسوف به بار آورده!
یک روح قوی که آثار کمال و جمال الهی رو چشیده و دیده، میتوان از عوارض سوء دستاوردهای بشری در امان بود و نقاط مثبت آن را به عرصه آورد و روی آن ها تمرکز کرد
شما تو این جمله نا خود آگاه داری اضعان می کنی که این مقولات دارای عوارض سو ذاتیند و دوباره بحث در دو سمت است یک وقت داریم برای متربیهای مجمع یا من و یا خودت الگو می پیچیم خوب می گیم برین روحتون قوی کنین تا از آثار سو در امان باشید ولی یه موقع بحث سر تمدن اسلامی و سینمای اسلامی و نوع تفریحات اسلامی و جامعه اسلامیه اونوقت نمی شه گفت تمدن اسلامی چنین الگویی بپیچه که ما حکیم تربیت می کنیم و بعد می زاریم وسط جانعه و می گذایم کل آثار تمدنها دیگه هم با همان شاکله وارد جامعه مان بشود و ما مسخرشون می کنیم!
شما شاید در مورد سینما و مشکلات ذاتیش ان قولت داشته باشه ولی در مورد نایت کلاپها و لوتوری و خیلی دیگه از آثار تمدنی همچین شائبه ای نداری که اینها ذاتا دارای تناقضاتی با اصول تمدنی اسلامی هستند!

البته در ادبیات دینی ما، کنترل ورودی ها تنها راه نیست و بلکه راه اصلی هم نیست. بلکه در ادبیات دینی ما غلبه ی حق بر باطل مطرحه و اینکه سینما و اینترنت و سایر مقوله ها قابل تسخیر هستند و با یک روح قوی که آثار کمال و جمال الهی رو چشیده و دیده، میتوان از عوارض سوء دستاوردهای بشری در امان بود و نقاط مثبت آن را به عرصه آورد و روی آن ها تمرکز کرد . این بحث دوران گذار هم، به نظر من چندان بحث علمی و دقیقی نیست. و نه تنها علمی و دقیق نیست، بلکه جوابگو هم نیست
در همین رابطه بخوانید:
استاد رحیم پور ازغدی: ذات سینما سکولار نیست!
http://www.teribon.ir/archives/225281/%D8%B1%D8%AD...


سبز سبزم ریشه دارم/من درختی استوارم/سبز سبزم ریشه دارم/در زمستان هم بهارم/شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم/هرچه هستم هرچه باشم/ چشمه ام پاکم زلالم
آقا صابر، این اصطلاح "عوارض سوء ذاتی" دقیقاً چیه؟!
توی منطق داریم که هر پدیده ای یک "ذات" داره که ازش جدایی ناپذیره و یک سری "عوارض" داره که قابل تغییر و تحول هستند!
حالا "عوارض سوء ذاتی" دیگه چی چیه؟!
این گیر ملالغتی نیستا! دقیقاً بحث همینجاست که آیا عوارض سوء پدیده های مدرن مثل سینما و اینترنت و تکنولوژی امروزی که هیچ کس نمی تونه کتمانشون کنه، از خودِ اون پدیده جدایی پذیر هستند یا نیستند؟؟البته در ادبیات دینی ما، کنترل ورودی ها تنها راه نیست و بلکه راه اصلی هم نیست. بلکه در ادبیات دینی ما غلبه ی حق بر باطل مطرحه
خوب برادر من اینا تو یه سطح و در کنار هم مطرح نیست که بگی فلانی تنها راه نیست و این راهه اتفاقا اینها در طول همه مثل اینه که من بگم تنها مشکل عالم درک توحیده حرفم درسته ولی باید دید که در سطوح پایین تر چه ایده ای برای جامعه دارم!
این بحث دوران گذار هم، به نظر من چندان بحث علمی و دقیقی نیست. و نه تنها علمی و دقیق نیست، بلکه جوابگو هم نیست
این هم یه جمله کیفیه اشکال منطقی و تناقضی در این بحث نیست که تا هنگامی که ظرفیت و شرایط روز از آن آرمان فاصله داره باید الگوی متفاوت چید ضمن اینکه این حرف و ادعا یک نظر شخصی نیست نظری کاملا فلسفی با استدلالهای قوی و البته مویدات دینی یک همچین آرمانی را برای این اشخاص عموما فیلسوف به بار آورده!
یک روح قوی که آثار کمال و جمال الهی رو چشیده و دیده، میتوان از عوارض سوء دستاوردهای بشری در امان بود و نقاط مثبت آن را به عرصه آورد و روی آن ها تمرکز کرد
شما تو این جمله نا خود آگاه داری اضعان می کنی که این مقولات دارای عوارض سو ذاتیند و دوباره بحث در دو سمت است یک وقت داریم برای متربیهای مجمع یا من و یا خودت الگو می پیچیم خوب می گیم برین روحتون قوی کنین تا از آثار سو در امان باشید ولی یه موقع بحث سر تمدن اسلامی و سینمای اسلامی و نوع تفریحات اسلامی و جامعه اسلامیه اونوقت نمی شه گفت تمدن اسلامی چنین الگویی بپیچه که ما حکیم تربیت می کنیم و بعد می زاریم وسط جانعه و می گذایم کل آثار تمدنها دیگه هم با همان شاکله وارد جامعه مان بشود و ما مسخرشون می کنیم!
شما شاید در مورد سینما و مشکلات ذاتیش ان قولت داشته باشه ولی در مورد نایت کلاپها و لوتوری و خیلی دیگه از آثار تمدنی همچین شائبه ای نداری که اینها ذاتا دارای تناقضاتی با اصول تمدنی اسلامی هستند!

آخرین بروز رسانی در 22 مرداد, 1392 از محمد جواد حاجی اح.
اون بحث عوارض که همون هم بعدا توسط ملاصدرا تا حدودی توش ان قلت وارد شده و تا حدودی اشتباه انگاشته شده با این عوارض تنها اشتراک لفظیند اون عوارض مثل رنگ سفیدی برای نمک و اینهاست!
عوارض ذاتی که من می گم تو سوالم هویداست!
آیا ما می توانیم در مملکت اسلامی به پشتوانه حکیم داشتن و اینکه مردم باید برند دنبال حکیم شدن کاباره داشته باشیم؟
بدی کاباره به استفاده اش نیست بدیش اینه که ذاتا بر منطق گناه چیده شده! من به این می گم ذاتی!
اگه در پیش فرضهای سینما هم مثل کاباره اشتباه و گناه و تفکر دور از وحی باشه اون را هم دارای اشکالات ذاتی می دونم!

آقا صابر، این اصطلاح "عوارض سوء ذاتی" دقیقاً چیه؟!
توی منطق داریم که هر پدیده ای یک "ذات" داره که ازش جدایی ناپذیره و یک سری "عوارض" داره که قابل تغییر و تحول هستند!
حالا "عوارض سوء ذاتی" دیگه چی چیه؟!
این گیر ملالغتی نیستا! دقیقاً بحث همینجاست که آیا عوارض سوء پدیده های مدرن مثل سینما و اینترنت و تکنولوژی امروزی که هیچ کس نمی تونه کتمانشون کنه، از خودِ اون پدیده جدایی پذیر هستند یا نیستند؟؟سبز سبزم ریشه دارم/من درختی استوارم/سبز سبزم ریشه دارم/در زمستان هم بهارم/شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم/هرچه هستم هرچه باشم/ چشمه ام پاکم زلالم
تمامی زمان ها هست +4. زمان الان هست 5:53 ق.ظ.