{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

seyed

19 خرداد, 1395 توسط
دلم میخواد بزرگترین "احسنت!" رو در این ساعات پایانی سایت بدم به اون کسی که بوجود اومدن سایت مدیون زحمات بی وقفه ی اون بود: "سید مهدی مدینه"
سیدمهدی مدینه
من هم دلم می خواد بزرگترین تشکر و احسنت را بکنم از سرگروه عزیزم و مجمع و مجمعی هایی که این همه زحمت کشیدند برای من و امثال من
دوستان گلی پیدا کردم که در آرزو ها هم تصورش را نداشتم

گل
  • 28 خرداد, 1395
  • ·
  • احسنت!